Editorial

 •       PLURAL. History, Culture, Society aims to foster the publication of high-quality articles and reviews concerning topics related to East- and Southeast-European history and society that had attracted little research interest. We will promote a critical approach towards historical sources, going against certain enduring and entrenched myths and stereotypes, which are directly connected to politically biased historical interpretations. We will also aim at initiating an academic “dialogue” that would transcend the established disciplinary boundaries.

         This dialogue could contribute, in the long term, to the creation of an open space for critical debates, thus stimulating a lively exchange of ideas and the development of innovative approaches in the field of East- and Southeast-European Studies. We will naturally focus on the regional dimension, but we will also attempt to go beyond the limits of our particular geographical setting, taking into account the European and global context. Our journal aims to be an academic forum and “meeting point” for the new generation of scholars in the field of the humanities and social sciences.

        The first, multi-lingual, issue of our journal features a number of texts (both by local and foreign researchers) on a variety of topics, ranging from archaeology to the most recent debates linked to the ‘politics of memory’ and the contemporary tendencies in the didactics of history. As our title suggests, we will attempt to cover a wide range of topics that would not only enhance the visibility and relevance of local scholarship in the social sciences and humanities, but would also engage in the on-going cross-border and trans-national dialogue and exchange of ideas, research models and academic traditions. The editors’ success in achieving these ambitious goals will be judged by our (hopefully) impartial and interested readers.

 • Editorial

         Revista PLURAL. History, Culture, Society susţine publicarea unor studii şi recenzii care se referă la teme mai puţin sau deloc cercetate din domeniul istoriei şi societăţii est şi sud-est‒europene şi care promovează, cu precădere, o abordare critică a surselor, îndreptată împotriva unor mituri şi stereotipuri vetuste şi tributare unei lecturi angajate politic.

            De asemenea, ne propunem să iniţiem un dialog academic care ar transcende limitele disciplinare consacrate şi ar putea contribui, în timp, la crearea unui spaţiu pentru dezbateri, schimb de idei şi dezvoltarea unor abordări inovatoare în sfera studiilor est şi sud-est‒europene. Vom promova, fireşte, studii axate pe dimensiunea regională; totodată, vom încerca să depăşim limitele acestui spaţiu geografic, înscriindu-l într-un context european şi global. Revista PLURAL se doreşte a fi o platformă a noii generaţii de cercetători în domeniul ştiinţelor umane și sociale. Acest prim număr (multilingv) al revistei noastre include mai multe texte, care aparțin atât cercetătorilor locali, cât și străini, dedicate unor teme foarte variate, începând de la arheologie și mergând până la cele mai recente dezbateri legate de ”politica memoriei” sau de tendințele contemporane din didactica istorică.

             Așa cum sugerează și titlul revistei noastre, vom încerca să acoperim o paletă destul de largă de subiecte care ar crește, pe de o parte, vizibilitatea și relevanța științelor umane și sociale la nivel local și s-ar angaja, pe de altă parte, în dialogul și schimbul de idei între diferite modele de cercetare și tradiții academice care are loc în prezent dincolo de granițele și limitele naționale consacrate. Succesul editorilor în atingerea acestor scopuri ambițioase va fi desigur evaluat de viitorii noștri cititori (sperăm noi, imparțiali și interesați de temele pe care le vom discuta în noua revistă).