Terms and Conditions

 • All manuscripts submitted to our journal must be the result of original research and must comply with our editorial guidelines. Manuscripts accompanied by illustrations (where applicable), author-related information and the relevant signed forms (1. Open Access License and 2. Originality Statement & Copyright Agreement Form) must be sent to the e-mail address of the journal’s editorial team: plural.journal@upsc.md

  Manuscripts that do not meet the editorial requirements of the journal will be rejected immediately. If the article meets the requirements and guidelines of the journal, the editors of the journal will check the manuscript by running it through the anti-plagiarism system. In case the similarity report shows a high index and, in those cases, when plagiarism and/or self-plagiarism will be found, the manuscript will be rejected.

  Peer-review

  If the manuscript meets all the editorial requirements of the journal, the editors will send it to two reviewers for evaluation. If the reviewers reach different or opposite opinions and conclusions, the manuscript will be sent to a third reviewer. The editorial team, based on the comments and assessment of the reviewers, will pass on the manuscript for the final decision to the editorial board. Articles will only be published after their rigorous peer review by independent experts, after evaluation by the members of the editorial board and after their revision and resubmission by the authors (when necessary).

  Deadlines: The process of verifying, reviewing and deciding on the publication or rejection of a manuscript generally takes between 2 and 3 months from the receipt of the article. The journal appears biannually. Therefore, the articles will be published in one of the two annual issues. The first issue of the journal is published in the middle of the calendar year, and the second issue is published at the end of the year. Although we accept submissions on a rolling basis, please note that most of the issues are thematically focused. Therefore, we kindly ask the interested authors to closely follow and take into account the announced theme of the respective issue.

  Please read these guidelines carefully before writing and submitting your articles.

  The text should be written in Romanian or one of the following languages: English, French, German, and Russian. Its length should be limited to between 7,000 and 9,000 words. The manuscript should be submitted in MS Word format, 1.5 lines, size 12, Times New Roman font. The references should follow the footnote system, using the same font, size 10. The titles originally given in Slavic languages will be transliterated according to the current academic rules.

  The references will follow the guidelines of the Chicago Manual of Style: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html. Since our journal uses the above-mentioned reference system, it is not necessary to attach a separate bibliography at the end of the article.

  Abstract: Each article must be accompanied by an abstract in English and Romanian, with a length of 150-200 words.

  Keywords: Each article must be accompanied by a maximum of 5 keywords, both in the original language of the article and in Romanian. Keywords must be separated by commas.

  Illustrations: Articles featuring illustrations must be accompanied by a list of illustrations, indicating the source, author and copyright. At the same time, the reference to the illustration must be found in the text of the article. In the case of articles written in a language other than English, the list of illustrations must be translated into English. The overall size of the illustrations accompanying the text must not exceed 5 pages. The illustrations should be sent in a separate file, in electronic format (jpg. format, 300 dpi resolution for images and 1200 dpi for drawings).

  Author-related information:

  The authors’ biographical information should include the full name and surname of the author, her / his institutional affiliation, the author’s mailing address, including a valid e-mail address, the ORCID ID number, a brief presentation of the author’s scholarly interests and the titles of 2-3 recent publications. This information must be provided in English and should not exceed 150 words.

  Before submitting your manuscript, please carefully check if you have included all the required items into your submission package. Here is the relevant checklist:

  1. Manuscript – title, abstract, keywords, core text, illustration list, author’s biography;
  2. The illustrations (sent in a separate file). The name of the illustration should correspond to its number in the list;
  3. Form no. 1 – Open Access License, filled out and signed;
  4. Form no. 2 – Originality Statement & Copyright Agreement Form, filled out and signed.

   

  Contact / mailing address:

  Department of History and Geography, „Ion Creangă” State Pedagogical University, Chișinău, Republic of Moldova

  Ion Creangă Str., 1, Central Building, of. 509, Chişinău, MD-2069, Republic of Moldova, Phone/Fax: +373 22 358169; e-mail: plural.journal@upsc.md

 • NOTĂ PENTRU AUTORI

  Toate manuscrisele trimise la revista noastră trebuie să fie rezultatul unor cercetări originale și trebuie să respecte regulile noastre de redactare. Manuscrisele însoțite de ilustrații (unde e cazul), informația despre autor și formularele (1. Open Access License și 2. Originality Statement & Copyright Agreement Form) semnate trebuie trimise pe adresa de e-mail a redacției revistei: plural.journal@upsc.md

  Manuscrisele care nu corespund cerințelor de redactare ale revistei vor fi respinse din oficiu. În cazul în care articolul corespunde cerințelor revistei, redactorii revistei vor verifica manuscrisul prin intermediul sistemului antiplagiat. În cazul în care raportul de similitudine va arăta indici înalți, sau când va fi constatat plagiat și / sau autoplagiat, manuscrisul va fi returnat autorului.

  Peer-review

  În cazul în care manuscrisul întrunește toate condițiile de redactare ale revistei, editorul îl va trimite către doi recenzenți pentru evaluare, iar în cazul când părerile recenzenților sunt diferite, manuscrisul va fi trimis celui de-al treilea recenzent. Echipa de redacție, pe baza comentariilor primite de la recenzenți, va recomanda manuscrisul pentru decizia finală consiliului editorial. Articolele vor fi publicate doar după recenzarea lor riguroasă de către experți independenți, după evaluarea de către membrii consiliului editorial și după revizuirea lor de către autori (atunci când va fi necesar).

  Termeni: Procesul de verificare, recenzare și luare a deciziei privind publicarea sau respingerea manuscrisului durează între 2 și 3 luni din momentul primirii articolului. Revista apare bianual, respectiv articolele vor fi în unul din în cele două numere. Primul număr al revistei apare la mijlocul anului calendaristic, iar al doilea la finele anului. De regulă, numerele sunt tematice, de aceea rugăm persoanele interesate să urmărească și să respecte tematica anunțată.

  Rugăm autorii să citească atent condițiile înainte de a redacta și trimite articolele .

  Textul în limba română sau o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană, rusă), având un volum între 7.000 și 9.000 de cuvinte, trebuie să fie redactat în programul Word, la un interval de 1,5 rânduri cu corp 12, fontul Times New Roman, iar notele vor fi plasate în subsolul fiecărei pagini, utilizând opțiunea FOOTNOTE, cu același font, mărimea 10. Titlurile din limbile slave vor fi transliterate conform uzanțelor în vigoare.

  Aparatul critic al contribuțiilor se va elabora conform normelor Chicago Manual of Style: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html. Odată ce revista noastră folosește sistemul dat de referințe, nu este cazul să anexați la finalul articolului lista bibliografică.

  Rezumatul: Fiecare articol trebuie să fie însoțit de un rezumat în limbile engleză și română cu lungimea de 150-200 cuvinte.

  Cuvintele cheie: Fiecare articol trebuie să fie însoțit de cel mult 5 cuvinte cheie, atât în limba de redactare a articolului, cât și în limba română. Cuvintele cheie trebuie să fie separate prin virgulă.

  Ilustrațiile: Lucrările care au ilustrații trebuie să fie însoțite de lista ilustrațiilor, cu indicarea sursei, autorului și a dreptului de a fi utilizate în text (copyright). Totodată, autorul trebuie să indice locul plasării ilustrației în text, iar referința la ilustrație trebuie să se regăsească în textul articolului. În cazul articolelor scrise în altă limbă decât engleza, lista ilustrațiilor trebuie să fie tradusă în limba engleză. Numărul planșelor care însoțesc textul nu trebuie să depășească 5 pagini. Ilustrațiile vor fi trimise într-un fișier separat, în format electronic (format jpg., rezoluție 300 dpi pentru imagini și 1200 dpi pentru desene).

  Date despre autor:

  Informația biografică trebuie să includă numele și prenumele complet al autorului, instituția unde activează, adresa de contact, inclusiv e-mail, nr. ORCID, o scurtă prezentare a preocupărilor științifice și titlurile a 2-3 publicații recente. Informația respectivă trebuie să fie în limba engleză și să nu depășească 150 cuvinte.

  Lista de verificare (înainte de a trimite manuscrisul dvs. verificați atent documentele care trebuie să corespundă cerințelor revistei):

  1. Manuscrisul – titlul, rezumat, cuvinte cheie, textul de bază, lista ilustrației, biografie autor;
  2. Ilustrația într-un fișier separat, denumirea ilustrației să corespundă cu numărul ei din listă
  3. Formularul nr. 1 completat și semnat – Open Access License;
  4. Formularul nr. 2 completat și semnat – Originality Statement & Copyright Agreement Form.

  Adresa de contact:

  Catedra de Istorie și Geografie, UPS „Ion Creangă” din Chișinău

  str. Ion Creangă nr. 1, bloc central, of. 509, Chișinău, MD-2069, Republica Moldova, Telefon/Fax: +373 22 358169; e-mail: plural.journal@upsc.md