Terms and Conditions

 • All manuscripts submitted to our journal must be original research and must meet our guidelines with respect to scope. If the article is suitable, the editor will sent out for peer review. The editors team, based on the reviews received will recommend the manuscript for final decision to editorial board. The articles will be published just after rigorous peer review, anonymous refereeing by independent expert referees, members of editorial board and revision by article authors when required.

  Please read carefully the guidelines below before completing and submitting your articles.

  The texts submitted for review shall be written in Romanian or a language of international circulation in academia (English, French, German). Submissions in Russian will also be accepted, provided that the texts in question fit into the journal’s profile. The texts shall not exceed 40,000 characters in length. They shall be submitted as MS Word attachments (Times New Roman, 12 pct, single-spaced). The format of the footnotes will follow the same model (except for the 10 pct size). The footnotes and the bibliography will follow the norms and guidelines of the Chicago Manual of Style: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

  The submitted texts shall include a short English abstract (300-350 words) and the main keywords (5-8 words) in English.

  The number and size of the graphs or equivalent figures accompanying the text shall not exceed 5 pages. The Cyrillic titles and citations in Slavic languages will be transliterated according to the existing customary rules (for English, see the modified Library of Congress system).

  The submitted texts that include figures or illustrations should be accompanied by a complete list of illustrations, indicating the source or the author of the image. The list of illustrations should be translated into the same foreign language as the summary (i.e., English). The illustrations or figures shall be submitted in the appropriate electronic format (i.e. ,  jpg. 300 dpi resolution for images and 1200 dpi for drawings).

  Author’s personal data and short bio: The submitted text should include the full name of the author, her/his institutional affiliation, the current mailing address and e-mail, as well as a short bio, detailing her/his research interests and recent publications.

  Relevant deadlines: 1st issue – May 30th of every year and 2nd issue – October 30th of every year.

  Mailing address:

  The Faculty of History and Geography, „Ion Creangă” State Pedagogical University, Chișinău, Republic of Moldova

  Ion Creangă Str., 1, Central Building, of. 509

  Chişinău, MD-2069, Republic of Moldova

  Phone: 373 22 358305; Fax: 373 22 358169

  e-mail: plural.journal@upsc.md

  www.plural.upsc.md

 • NOTĂ PENTRU AUTORI

            Toate manuscrisele trimise la revista noastră trebuie să fie cercetări originale și trebuie să respecte regulile noastre de redactare. În cazul în care articolul este adecvat, editorul îl va trimite pentru evaluare. Echipa redactori, pe baza comentariilor primite de la recenzenți, vor recomanda manuscrisul pentru decizia finală consiliului editorial. Articolele vor fi publicate doar după recenzarea lor riguroasă de către experți independenți, membrii ai consiliului editorial și revizuire autorilor articol atunci când este necesar.

   Citiţi atent condiţiile înainte de a redacta şi trimite articolele dvs.

   Textul în limba română sau o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană), cca 30 000 semne, trebuie să fie redactat în Word, la 1 rând cu corp 12, fontul Times New Roman, notele în subsolul fiecărei pagini, utilizând opțiunea FOOTNOTE, același caracter, mărimea 10.

  Aparatul critic al contribuțiilor se va elabora conform normelor Chicago Manual of Style: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

  Textele în limba română trebuie să fie însoţite de un rezumat în limba engleză de cca 4 000 semne.

  Numărul planşelor care însoţesc textul nu trebuie să depăşească 5 pagini. Titlurile din limbile slave vor fi transliterate.

  Lucrările care au ilustraţii trebuie să fie însoţite de lista ilustraţiilor, cu indicarea sursei sau autorului. Lista ilustraţiilor trebuie să fie tradusă în limba străină în care este tradus și rezumatul.

  Ilustraţiile vor fi trimise în format electronic (jpg. 300 dpi resolution pentru imagini şi 1200 dpi pentru desene).

  Date despre autor:

  Lucrarea trebuie să includă numele complet al autorului, instituţia unde activează, adresa de contact, inclusiv e-mail și o scurtă prezentare a preocupărilor științifice și publicațiilor recente.

   Termen: Nr. 1 – 30 mai al fiecărui an. Nr. 2 – 30 octombrie al fiecărui an.

   Adresa de contact:

  Facultatea de Istorie și Geografie,

  Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

  str. Ion Creangă nr. 1, bloc central, of. 509

  Chişinău, MD-2069, Republica Moldova

  Telefon: 373 22 358305; Fax 373 22 358169

  e-mail: plural.journal@upsc.md

  www.plural.upsc.md